Aktualności

 • Rozeznanie 4/2022/OWIES

  środa, 1 lutego 2023
  W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu instruktor sportów motorowodnych dla 2 osób. więcej
 • "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" - trwa nabór wniosków

  poniedziałek, 30 stycznia 2023
  Wsparcie co najmniej tysiąca podmiotów ekonomii społecznej dotacją w wysokości od 100 tys. do 190 tys. zł to cel Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”. Pieniądze można przeznaczyć na działania mające na celu zachowanie miejsc pracy, zwiększenie obrotów finansowych rozszerzenie skali i formy działalności gospodarczej lub zmianę branży. Nabór wniosków trwa do 16 lutego 2023. więcej
 • Webinarium nt. pożyczek dla PES

  poniedziałek, 30 stycznia 2023
  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w webinarium „Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2022 o godz. 11.00. więcej
 • Bezpłatne szkolenia: Praca zdalna - techniki i narzędzia oraz Google workspace jako narzędzie do zarządzania organizacją

  piątek, 27 stycznia 2023
  Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące narzędzi pracy zdalnej oraz zarządzania organizacją pozarządową z wykorzystaniem środowiska Google workspace, które odbędą się w dniach 30 oraz 31.10.2021 w Elblągu. więcej
 • Otwarte konkursy samorządu województwa dla organizacji

  środa, 25 stycznia 2023
  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej
 • Przedłużone wsparcie pomostowe runda 1/2022 nabór nr 2

  czwartek, 19 stycznia 2023
  W odpowiedzi na konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe runda 1/2022 nabór 1 ogłoszony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych nie wpłynął wniosek do oceny. więcej
 • Przedłużone wsparcie pomostowe runda 1/2022 nabór nr 1

  czwartek, 19 stycznia 2023
  W odpowiedzi na konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe runda 1/2022 nabór 1 ogłoszony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych nie wpłynął wniosek do oceny. więcej
 • Konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla rundy 1/2022 - nabór nr 3

  czwartek, 19 stycznia 2023
  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2022 nabór nr 3 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej
 • Konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla rundy 1/2022 - nabór nr 1

  środa, 11 stycznia 2023
  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2022 nabór nr 1 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej
 • Webinarium nt. pożyczek dla PES

  wtorek, 3 stycznia 2023
  W czwartek 12 stycznia 2023 o godz. 13.00 odbędzie się webinarium dotyczące możliwości uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Udział w webinarium jest bezpłatny. więcej
 • Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe runda 2/2022 nabór nr 1

  środa, 28 grudnia 2022
  Rozstrzygnęliśmy rundę konkursu o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne miesiące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały dotację w ramach rundy konkursowej nr 2/2022. więcej
 • Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe runda 2/2022 nabór nr 2

  środa, 28 grudnia 2022
  Rozstrzygnęliśmy rundę konkursu o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne miesiące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały dotację w ramach rundy konkursowej nr 2/2022. Komisja oceniała 1 wniosek. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. więcej
 • Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe runda 3/2022 nabór nr 1

  środa, 28 grudnia 2022
  Rozstrzygnęliśmy rundę konkursu o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne miesiące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały dotację w ramach rundy konkursowej nr 3/2022. Komisja oceniała 1 wniosek. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. więcej
 • Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 12/OWIES/2022

  wtorek, 27 grudnia 2022
  W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że postępowanie nr 12/OWIES/2022 - świadczenie doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych, prawnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, planujących podjęcie, rozwój lub przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, na terenie powiatów m. Elbląg oraz elbląskiego w specjalności doradztwo prawne dotyczące zakładania i działalności podmiotów ekonomii społecznej, zostało rozstrzygnięte. więcej
 • Odbyła się XV Elbląska Konferencja nt. Ekonomii Społecznej

  piątek, 16 grudnia 2022
  15 grudnia 2022 odbyła się XV Elbląska Konferencja Ekonomii Społecznej. W tym roku spotkanie przebiegło pod hasłem „Usługi społeczne – potrzeby, doświadczenia, szanse”. więcej