Lista rankingowa - konkurs 1/2024 do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej


Prezentujemy listę rankingową w ramach konkursu 1/2024 o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w PS/PES przekształcanym w PS.
Do każdego Wnioskodawcy zostanie przesłane pismo zawierające szczegółowe informacje na temat oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w naborze.

Lista rankingowa - konkurs 1/2024 do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pliki do pobrania