Szkolenie „Organizacje pozarządowe - formy prawne i rodzaje prowadzenia działalności”

Prowadzisz lub planujesz założyć organizację pozarządową? Chcesz wiedzieć jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia dla Twojej działalności? Zgłoś się na szkolenie „Organizacje pozarządowe - formy prawne i rodzaje prowadzenia działalności”, które odbędzie się 25 kwietnia 2024 w Domu pod Cisem, przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli grup inicjatywnych (mających siedzibę lub oddział terenowy w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elblągu, iławskim oraz ostródzkim), które uczestniczą we wsparciu Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Szkolenie poprowadzi Beata Wachniewska-Mazurek - ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej z zakresu aspektów formalno-prawnych, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, praktyk w obszarze ES.

Program:

08.30-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-10.30 Wstęp i wprowadzenie - podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.15 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej - porównanie, różnice i podobieństwa
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Status przedsiębiorstwa społecznego, status organizacji pożytku publicznego - wymogi, procedura uzyskania, sprawozdawczość
14.00-14.45 Przerwa obiadowa
14.45-16.00 Działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalność gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej (różnice, podobieństwa, wymogi, warunki i możliwości realizacji działalności)
16.00 Zakończenie szkolenia


Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do poniedziałku 22 kwietnia do godz. 9.00 poprzez formularz online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflO7CoicKS4OmE7CIj_8p1gobUdfjcsB7WD62Kqw-yvK1TIA/viewformhttps://forms.gle/YmUkqBqi7nesNJNK7


Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Osoba do kontaktu: Ewa Batko - e.batko@eswip.pl, tel. 55 235 33 88.

Szkolenie „Organizacje pozarządowe - formy prawne i rodzaje prowadzenia działalności”