Wsparcie finansowe

Przyznajemy wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie jest przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia uprawnieni są jedynie Wnioskodawcy, którzy ukończyli wymaganą ścieżkę szkoleniowo-doradczą, przygotowującą do udziału w FPS oraz otrzymali pozytywną opinię pracownika OWES, prowadzącego grupę. Ten etap określa załącznik nr 8 do Regulaminu Świadczenia Usług OWIES w Elblągu, który dostępny jest do pobrania poniżej.

Osobami zatrudnionymi mogą być tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, m.in:

  • bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej,
  • pełny katalog osób, na które można uzyskać dotacje można pobrać w załączniku (katalog przesłanek - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).

Stawka jednostkowa na utworzenie nowego miejsca pracy wynosi: 31 229 zł
Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym uzależniona jest od wielkości etatu i wynosi:

  • 32 400 zł przy zatrudnieniu na pełen etat przez 12 miesięcy;
  • 24 300 zł przy zatrudnieniu na ¾ etatu przez 12 miesięcy;
  • 16 200 zł przy zatrudnieniu na ½ etatu przez 12 miesięcy lub minimum ¼ etatu przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Stawki jednostkowe podlegają indeksacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Ważne: w związku z komunikatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.03.2024 w sprawie indeksacji stawek jednostkowych, począwszy od naboru w ramach konkursu 2/2024 wartość stawek wynosi:

Stawka jednostkowa na utworzenie nowego miejsca pracy: 35 212 zł
Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym uzależniona jest od wielkości etatu i wynosi:

  • 38 178 zł przy zatrudnieniu na pełen etat przez 12 miesięcy w okresie do 30.06.2024, od 1 lipca 38 700 zł;
  • 28 634 zł przy zatrudnieniu na ¾ etatu przez 12 miesięcy w okresie do 30.06.2024, od 1 lipca 29 026 zł;
  • 19 089 zł przy zatrudnieniu na ½ etatu przez 12 miesięcy w okresie do 30.06.2024, od 1 lipca 19 350 zł.

Miejsce pracy trzeba utrzymać minimum przez półtora roku, to znaczy 12 miesięcy w ramach stawki jednostkowej oraz dodatkowo przez 6 miesięcy okresu trwałości liczonego od dnia zakończenia okresu utrzymania miejsca pracy.