O projekcie

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”

Projekt realizujemy aby podnieść potencjał sektora ekonomii społecznej w subregionie elbląskim oraz kompleksowo wesprzeć 500 osób (350K i 150M) i 100 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 35 przedsiębiorstw społecznych. Cel będzie realizowany poprzez realizację usług informacyjnych, animacyjnych, doradczych, edukacyjnych, specjalistycznych oraz wsparcie finansowe prowadzące do utworzenia 240 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2029.

Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedstawicieli i pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie będzie realizowane w ramach trzech zadań:

Centrum Ekonomii Społecznej - działania mające na celu wzmacnianie potencjału PES/PS i udzielanie im wsparcia biznesowego oraz wsparcie specjalistyczne, edukacyjne, informacyjne.

Inkubatory Ekonomii Społecznej - działania animacyjne, doradztwo kluczowe - zakładanie i ekonomizacja PES, wspieranie zespołów ds. ES, wsparcie lokalowo-sprzętowe dla PES.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej - działania związane z udzielaniem wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w formie stawek jednostkowych oraz weryfikacja prawidłowości wykorzystania wsparcia.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 29 999 370,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 29 261 990,50 zł

 

Czym zatem jest ekonomia społeczna? Można cytować różne definicje, ale najlepiej jeżeli o ekonomii społecznej opowiedzą osoby, które zajmują się tym tematem od lat. Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa zagadnienia: czym jest społeczny biznes i dlaczego człowiek jest najważniejszy?
Ideę ekonomii przedstawiamy w naszym materiale. Miłego oglądania!