PS wsparte finansowo

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształcającym się w PS.

Lp. Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia NIP podmiotu korzystającego ze wsaprcia Data przyznania wsparcia Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej Informacja o zakresie wsparcia
1. Fundacja Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią - Końskie Zdrowie 5781199765 10.04.2024 TAK Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 2 miesjc pracy do prowadzenia usługi gastronomicznej obejmujące zakup przyczepy wraz z oprzyrządowaniem
2. Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech 5783112834 19.04.2024 TAK Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 4 miesjc pracy do prowadzenia usług gastronomicznych obejmuące zakup urządzeń wyposażenia kuchni oraz przewozu przygotowanych posiłków, dostosowania lub adaptacji pomieszczeń w których będzie świadczona usługa oraz  środki obrotowe i środki produkcji 
3. Stowarzyszenie Sportów Wodnych 7440009670 19.04.2024 TAK Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miesjc pracy do organizacji/obsługi obozów oraz usługi wypożyczenia/obsługi mobilnej sauny i jacuzzi. Wydatki obejmują zakup sauny, jacuzzi oraz potrzebengo sprzętu do wypoważenia miejsc pracy sprzęt komputerowy, tablety, sprzęt sportowy i muzyczny itp. 
4. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju "FAIR" 5783160247 19.04.2024 TAK Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 2 miesjc pracy do prowadzenia usług z zakresu marketingu, social mediów/ komunikacji oraz promocji  obejmujące zakup potrzebnego sprzętu np. laptopy, biurka, fotele itp.
5. Fundacja Innowacja
8481876944 17.06.2024 TAK Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miesjc pracy do prowadzenia usługi  strefy relaksu na wodzie składającej się z sauny oraz strefy relaksu z balią oraz poszerzenie dotychczasowych usług (mobilna kawiarnia, sprzededaż waty cukrowej oraz eventy na zamówienie) o nowy punkt sprzedażowy.
6. Stowarzyszenie Fabryka Dobra
5783147212   TAK Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 4 miesjc pracy do prowadzenia usług z zakresu działalność eventowej, tj. organizacja urodzin dla dzieci, zajęcia i warsztaty tematyczne, imprezy plenerowe, opieka dla dzieci oraz Trening Umiejętności Społecznych. Wydatki objemują m.in zakup namiotu imprezowego, zesatwu nagłośnieniowego, maszyny do waty cukrowej itp.