Dotacje

Przyznajemy bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie jest przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Osobami zatrudnionymi mogą być tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, m.in:

  • bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej,
  • pełny katalog osób, na które można uzyskać dotację znajduje się (tutaj).

Stawka jednostkowa na utworzenie nowego miejsca pracy wynosi 31 229 zł
Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym uzależniona jest od wielkości etatu i wynosi:

  • 32 400 zł przy zatrudnieniu na pełen etat przez 12 miesięcy;
  • 24 300 zł przy zatrudnieniu na ¾ etatu przez 12 miesięcy;
  • 16 200 zł przy zatrudnieniu na ½ etatu przez 12 miesięcy lub minimum ¼ etatu przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Stawki jednostkowe podlegają indeksacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Miejsce pracy trzeba utrzymać minimum przez półtora roku, to znaczy 12 miesięcy w ramach stawki jednostkowej oraz dodatkowo przez 6 miesięcy okresu trwałości liczonego od dnia zakończenia okresu utrzymania miejsca pracy.