Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

HARMONOGRAM KONKURSÓW DOTACYJNYCH NA ROK 2020

W 2020 roku planujemy realizację czterech rund konkursowych. Zachęcamy do zapoznania się z podanymi niżej szczegółami. Podmioty zainteresowane wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w nowopowstających lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, zapraszamy do kontaktu z doradcami IPS Elbląg.

2020

REKRUTACJA DO FPS

 

DOTACJE

Nr rundy konkursowej

 

Nabór wniosków

 

 

 

Ocena formalna

 

 

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy,)

Komisja Rekrutacyjna/ Ocena potencjału grup

 

Nabór biznesplanów

 

Ocena formalna

 

Komisja Oceny Biznesplanów

 

 

 

 

Lista rankingowa

 

 

1/2020

13-17.01.2020

20-24.01.2020

27.01.2020-7.02.2020

Do 13 lutego

14-27.02.2020 

28.02.2020-6.03.2020

9-17.03.2020

Do 23 marca

2/2020

10-17.04.2020

20-24.04.2020

27.04.2020-11.05.2020

Do 15 maja

18-29.05.2020

1-12.06.2020

15-23.06.2019

Do 30 czerwca

3/2020

3-7.08.2020

10-13.08.2020

14-27.08.2020

Do 1 września

2-15.09.2020

16-23.09.2020

24.09.2020-2.10.2020

Do 9 października

4/2020

12-16.10.2020

19-22.10.2020

23.10.2020-4.11.2020

Do 10 listopada

12.11.2020-25.11.2020

26.11.2020-9.12.2020

10-18.12.2020

Do 23 grudnia


Pliki do pobrania