Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Seminarium nt. nadzoru nad organizacjami pozarządowymi

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza do udziału w seminarium nt. nadzoru nad organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach dotyczyła również nadzoru nad organizacjami pozarządowymi. Pan Łukasz Waszak, prawnik i doradca w zakresie współpracy między organizacjami i samorządem lokalnym, omówi zasady nadzoru oraz odpowie na najczęstsze pytania samorządowców oraz MGO, np.: Co podlega nadzorowi? Kiedy można prosić o dostarczenie dokumentów przez organizację? Jakich dokumentów może zażądać organ nadzoru? Kto sprawuje nadzór nad organizacjami? Jakie są konsekwencje trybu nadzoru dla organizacji? Czy organ nadzoru musi systematycznie nadzorować organizacje (czyli jak zorganizowany jest nadzór)?
Program seminarium dołączony jest do wiadomości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


Pliki do pobrania