Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

O obowiązkowych zmianach w statucie organizacji. Seminarium infiormacyjne w Braniewie

Ośrodek OWIES w Elblągu we współpracy z Burmistrz Braniewa, Panią Moniką Trzcińską serdecznie zapraszają na otwarte seminarium informacyjne „Obowiązkowe zmiany w statucie organizacji”.

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument, „konstytucja” stowarzyszenia – pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Statut to również źródło informacji dla innych, np. dla potencjalnych granatowców, sponsorów. Z tego dokumentu można dowiedzieć się m.in.: czym zajmuje się stowarzyszenie, co i w jaki sposób może robić, jaka jest jej struktura wewnętrzna, czy prowadzi działalność gospodarczą i jakiego rodzaju, kto może podpisywać umowy w jej imieniu.  Dokumentem regulującym zapisy i tworzącym ramy statutu jest ustawa o stowarzyszeniach. W 2016 roku została ona znowelizowana i właśnie o tych zmianach, które są dla organizacji obowiązkowe powiemy na seminarium, które odbędzie się Braniewskim Centrum Kultury ul. Katedralna 9 w dniu 17 października  2017 roku ( wtorek)  o godzinie 16:00 w Sali nr 7 na I piętrze

Zapraszamy szczególnie organizacje, których te zapisy dotyczą, czyli: stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia  zwykłe oraz  Ochotnicze Straże Pożarne.

Wszelkich informacji udziela Edyta Karpińska z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej  w Braniewie, ul. Moniuszki 22/7, tel.: 55 235 14 59 email: e.karpinska@eswip.pl

 


Pliki do pobrania