Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Forum Pełnomocników w Ostródzie

Już w najbliższy piątek pełnomocnicy z powiatu ostródzkiego będą mieli okazję do wspólnego debatowania i wymiany doświadczeń. Na 18 listopada 2016 (piątek) zaplanowane zostało spotkanie w ramach Forum Pełnomocników.

Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie prawo o stowarzyszeniach. Przedstawione zostaną formy ekonomizacji organizacji pozarządowych, czyli możliwość prowadzenia działalności odpłatnej bądź gospodarczej przez ngo. Ponadto odbędzie się forum dyskusyjne pt. „Problemy i wyzwania we współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Poruszony zostanie również temat konsultacji w procesie przyjmowania aktów prawa miejscowego. Udział w Forum będzie także okazją do zapoznania się z działalnością i ofertą Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Forum odbędzie się 18 listopada (piątek) w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (sala nr 112) w godz. 10:00-14:30.

Program Forum znajdziecie Państwo poniżej.


Pliki do pobrania