Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

centrum ekonomii społecznej

Informacja / edukacja

Organizujemy spotkania, warsztaty, wysyłamy newsletter, prowadzimy infopunkt i biblioteczkę ES. Zapewniamy niezbędne przygotowanie merytoryczne w postaci szkoleń, warsztatów, cykli edukacyjnych i wizyt studyjnych. Konsultujemy dokumenty strategiczne, tworzymy partnerstwa lokalne, badamy i monitorujemy rozwój ekonomii społecznej w regionie.

inkubatory przedsiębiorczości społecznej

Animacja / doradztwo

Inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej. Oferujemy doradztwo z zakresu: prawa, księgowości, aspektów marketingowych i biznesowych. Prowadzimy cztery Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej - w Elblągu, Ostródzie, Braniewie i Iławie.

fundusz przedsiębiorczości społecznej

Dotacje / wsparcie

Udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie do 1850 zł. Służymy pomocą opiekuna biznesowego ukierunkowaną na rozwój nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw społecznych.

targes.pl

Produkty / usługi

Prowadzimy i obsługujemy regionalną platformę sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw społecznych, która powstała z potrzeby promocji produktów i usług unikatowych i dobrych. Każda transakcja dokonana za pośrednictwem portalu to zakup produktów wysokiej jakości, z których część dochodów przeznaczona jest na cele społeczne,a każda sprzedaż to pomoc w ich realizacji.