Seminarium „Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

  • Kiedy:2024-04-12
  • Godziny:10:00 - 16:00
  • Miejsce:Kuźnia Społeczna w Olsztynie

12 kwietnia 2024 (piątek) w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbędzie się seminarium „Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tematyka seminarium będzie dotyczyć włączania podmiotów ekonomii społecznej w proces programowania usług społecznych. Zaprezentowane zostaną instrumenty wsparcia dla PES realizujących usługi społeczne oraz instrumenty dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie będzie także okazją dyskusji o potrzebach i możliwościach, jakie stwarza perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027.


Program do pobrania poniżej.


By wziąć udział w spotkaniu, należy do 9 kwietnia 2024 r. zgłosić się telefonicznie pod nr tel. 89 521 95 30 lub 89 521 94 36 i obowiązkowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy [do pobrania poniżej] na poniższy adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A. W przypadku wysyłki formularza drogą elektroniczną na adres: ekonomia.sps@warmia.mazury.pl należy zabezpieczyć go hasłem. Hasło do pliku proszę należy przesłać w osobnej korespondencji.


Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji [pobierz].


Pierwszeństwo podczas rekrutacji na seminarium będą miały osoby z niepełnosprawnościami, a w dalszym kroku pozostałe osoby według kolejności zgłoszeń.


W związku z nowymi obostrzeniami projektowymi, osoby zrekrutowane do udziału w seminarium otrzymają e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania na spotkanie i zostaną poproszone o wypełnienie i przesłanie formularza uczestnictwa w projekcie. Niniejszy dokument można wysłać w następujący sposób: za pomocą poczty tradycyjnej/poczty elektronicznej (skan z oryginału) lub dostarczyć osobiście najpóźniej w dniu spotkania.


Osoby do kontaktu w sprawie Seminarium:
- Monika Krzysztoń, specjalista ds. ekonomii społecznej, nr tel. 89 521 95 30, e-mail: m.krzyszton@warmia.mazury.pl
- Robert Kamiński, specjalista ds. ekonomii społecznej, nr tel. 89 521 94 36, e-mail: r.kaminski@warmia.mazury.pl