Rozpoczynamy nowy OWIES!

  • Kiedy:2023-01-11
  • Godziny:8.00
  • Miejsce:Elbląg

Ruszamy z nowym projektem. Wszystko po to, by wspierać rozwój ekonomii społecznej w subregionie elbląskim. Wkrótce ogłosimy pierwszą rundę konkursową. Infomacji szukajcie na naszej stronie internetowej.