Nasz zespół

Ekonomią społeczną zajmujemy się od ponad 20 lat. Towarzyszyliśmy w rozwoju niejednego podmiotu ekonomii społecznej, wspieraliśmy powstawianie przedsiębiorstw społecznych, konsultowaliśmy dokumenty strategiczne - słowem wszystko to, co potrzebne dla rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 Po wcześniejszych uzgodnieniach, jesteśmy także dostepni w innych godzinach. Zadzwoń (55 235 33 88) lub napisz (info.owies@eswip.pl) i umów sie na spotkanie.

 • Maciej Bielawski

  Maciej Bielawski

  ekspert ds. rozwoju ES, animator specjalistyczny

  Posiadam 18 lat doświadczenia w zakresie ES, animacji społecznej, doradztwa, prowadzenia szkoleń, współpracy JST z NGO. Jestem członkiem Krajowego Komitetu ES oraz koordynatorem sieci OWES w woj. warmińsko-mazurskim.

  Dostępność: poniedziałek-piątek w godz. 9-14

   

 • Katarzyna Ciszewska

  Katarzyna Ciszewska

  doradca kluczowy, doradca biznesowy

  Posiadam 12 lat doświadczenia w zakresie ES i doradztwa. Zajmuję się ekonomizacją działań NGO. Wspieram tworzenie przedsiębiorstw społecznych, rozwój istniejących PS oraz udzielam wsparcia w zakresie instrumentów zwrotnych dla PS.

  Dostępność: poniedziałek-piątek w godz. 7-15

 • Izabela Jurzyńska

  Izabela Jurzyńska

  animator, animator specjalistyczny

  Jestem animatorką Zespołu ds. ES w powiecie ostródzkim. Od 12 lat zajmuję się przygotowywaniem dokumentów strategicznych i doradztwem dla JST i organizacji pozarządowych, realizacją badań i diagnoz w obszarze usług społecznych, a także prowadzeniem szkoleń dla NGO.

  Dostępność: poniedziałek - piątek godz. 8 - 14

 • Jolanta Piechowiak

  Jolanta Piechowiak

  specjalistka ds. dotacji i pomocy de minimis

  Zajmuję się organizacją konkursów na wsparcie finansowe dla PS, obsługą PS w trakcie realizacji wsparcia oraz pomocą de minimis.

  Dostepność: poniedziałek-piątek w godz. 7-15

 • Wojciech Jankowski

  Wojciech Jankowski

  animator, doradca kluczowy

  Jestem doradcą i animatorem w projekcie OWIES Elbląg, doradcą NGO oraz autorem i koordynatorem wielu projektów. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie iławskim. Od 15 lat pracuję z samorządami wspierając je w dobrej współpracy z NGO.

  Dostępność: poniedziałek-piątek godz. 8-16

 • Anna Bukowska

  Anna Bukowska

  doradca kluczowy, doradca biznesowy

  Zajmuję się ekonomizacją działań NGO, tworzeniem przedsiębiorstw społecznych oraz wsparciem w rozwoju już istniejących.
  Posiadam 6-letnie doświadczenie w zakresie ES, 4-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych i animacyjnych dla grup inicjatywnych, PES i PS.

  Dostępność: poniedziałek-piatek w godz. 7-13

 • Paulina Krasodomska

  Paulina Krasodomska

  kierownik Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

  Zarządzam Funduszem Przedsiębiorczości Społecznej, nadzoruję realizację wspacia finansowego dla PS. Posiadam 9-letnie doświadczenie w zakresie ES, w tym koordynowanie wsparcia finansowego dla PS, zarządzanie projektami oraz współpracy z NGO.

  Dostępność: poniedziałek-piatek godz. 7-15

 • Rafał Narnicki

  Rafał Narnicki

  specjalista ds. informacji

  Posiadam doświadczenie w animacji, wiedzę z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz postaw obywatelskich. Jestem działaczem społecznym.

  Dostępność: poniedziałek i środa w godz. 7-15 oraz piątek w godz. 7-11

 • Alicja Prystupa

  Alicja Prystupa

  kierownik Centrum Ekonomii Społecznej, koordynator OWIES w Elblągu

  Posiadam 9-letnie doświadczenie w pracy związanej z finansami, sprzedażą, zarządzeniem oraz administrowaniem mieniem spółki, w tym 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektami.

  Dostepność: poniedziałek-piątek w godz. 7-14

 • Ewa Batko

  Ewa Batko

  asystent koordynatora OWIES w Elblągu, koordynator wydarzeń edukacyjnych

  Posiadam 16-letnie doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem, organizacją działań, wydarzeń, szkoleń edukacyjnych, w tym 3-letnie doświadczenie w promowaniu ES.

  Dostępność: poniedziałek-piątek w godz. 7-15

 • Łukasz Łechtański

  Łukasz Łechtański

  doradca biznesowy

  Od 2012 roku jestem związany z ES. Współpracuję z OWESami w charakterze trenera i doradcy. Jestem trenerem ze specjalizacją w zakresie doskonalenia umiejętności managerskich i sprzedaży.

  Dostępność: poniedziałek-piątek w godz. 8-12

 • Arkadiusz Jachimowicz

  Arkadiusz Jachimowicz

  ekspert ds. rozwoju ES, animator specjalistyczny

  Jestem ekspertem z zakresu organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, redaktorem naczelnym pisma Pozarządowiec. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczącym Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

  Dostepność: poniedziałek - piątek godz. 8-12

 • Alicja Dobrosielska

  Alicja Dobrosielska

  animator

  Jestem animatorem społecznym ds. wolontariatu i animatorem kultury. Od ponad 20 lat jestem zaangażowana w III sektor. Aktywnie działam w dwóch stowarzyszeniach. 

  Dostępność: poniedziałek - piatek godz. 8-12

 • Mateusz Jachimowicz

  Mateusz Jachimowicz

 • Hanna Oczkoś

  Hanna Oczkoś

  Specjalistka ds. reintgracji

  Zajmuję się wsparciem PS w zakresie reintergacji zatrudnionych pracowników.

  Dostępność: poniedziałek - piątek godz. 7-15