Szkolenie: Usługi społeczne szansą na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

  • Kiedy:2022-01-01
  • Godziny:12:00 - 14:00
  • Miejsce:Stowarzyszenie ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17, Elbląg

Czym są usługi społeczne? Na czym polega ich deinstytucjonalizacja? Jak przygotować dobry projekt na usługi społeczne do FEWiM? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz podczas szkolenia, które odbędzie się 29 lutego w Elblągu. Chętni już mogą się zgłaszać.

Szkolenie „Usługi społeczne szansą na rozwój podmiotów ekonomii społecznej - potrzeby, możliwości, finansowanie” skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz kół gospodyń wiejskich, które realizują lub planują realizować usługi społeczne. W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele tych podmiotów, które mają siedzibę lub oddział terenowy na obszarze miasta Elbląga, powiatu elbląskiego, iławskiego, braniewskiego i ostródzkiego. Aby wziąć w nim udział trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/nm6VHSU1zmGXjuye6


Szkolenie poprowadzi wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP -  Maciej Bielawski - współautor i koordynator wielu projektów społecznych z zakresu innowacji i ekonomii społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywności społecznej. Od blisko 20 lat związany z trzecim sektorem. Współtwórca i lider wielu fundacji i stowarzyszeń, od 2015 członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 oraz członek grupy roboczej tworzącej program Fundusze Europejskie dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Osoba do kontaktu: Ewa Batko, e.batko@eswip.pl, tel. 55 235 33 88