Spotkanie online „Warto być PS!”

  • Kiedy:2024-02-27
  • Godziny:11:00 - 15:00
  • Miejsce:ONLINE

27 lutego br. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie online pn. „Warto być PS!”. Organizator wydarzenia - Departament Ekonomii Społecznej MRPiPS zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, w tym ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział weźmie Pani Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Na spotkaniu omówione zostaną m.in.:
- warunki uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego,
- korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu PS,
- założenia naboru w Programie „Przedsiębiorstwo społeczne+” Edycja 2024.
Link do formularza rejestracyjnego: http://bit.ly/3vQGYou


W przypadku chęci zgłoszenia szczegółowych zagadnień, które według uczestników powinny być poruszone podczas spotkania, należy przesłać je na adres e-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl