XVII Konferencja o ekonomii społecznej

  • Kiedy:2024-06-17
  • Godziny:10:00 - 15:00
  • Miejsce:Dom pod Cisem, ul. Stawidłowa 3, Elbląg

Zapraszamy do udziału w XVII Konferencji o tematyce ekonomii społecznej w nowej formule – Forum Wymiany Doświadczeń! Konferencja odbędzie się 17 czerwca 2024 roku w Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu.

Spotkamy się tam z przedstawicielami i przedstawicielkami jednostek samorządu terytorialnego, CUS, OPS, PCPR aby wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami i przedstawicielkami podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W tym roku tematem przewodnim spotkania będą usługi społeczne i potencjał lokalnych podmiotów ekonomii społecznej do ich realizacji.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych, OPS, PCPR, CUS oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizujących lub chcących realizować usługi społeczne. W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele i przedstawicielki podmiotów posiadających siedzibę lub oddział terenowy na obszarze miasta Elbląg, powiatu elbląskiego, braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego.

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy tutaj.

 

Godzina

Temat

10:00 – 10:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:30 – 12:30

Rozpoczęcie spotkania

Rozwój usług społecznych w Elblągu (doświadczenia, plany)

Deinstytucjonalizacja usług społecznych i wsparcie tego procesu w ramach programu FEWiM 2021-2027

Kontraktowanie usług społecznych – wnioski i rekomendacje

Współpraca samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznych na rzecz rozwoju usług społecznych

Premia Społeczna jako instrument wspierający rozwój usług społecznych (idea, zasady ubiegania się o granty)

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa, networking

13:00 – 14:30

Warsztaty:

1. Rola OPS/CUS w rozwoju usług społecznych w środowisku lokalnych (diagnoza, kontraktowanie, współpraca z PES itd.)

 

2. PES jako realizatorzy usług społecznych (wzmacnianie potencjału, współpraca, projekty i instrumenty wsparcia itd.)

 

14:30 – 15:00

Lunch

Osoba do kontaktu: Ewa Batko e.batko@eswip.pl 

Forum Wymiany Doświadczeń realizowane jest w ramach projektu pt. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu", realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.