Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Seminarium online nt. usług społecznych w Elblągu

15 maja 2020 o godz. 10:00 Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego Elbląga zaprasza na seminarium online „Usługi społeczne w Elblągu: potrzeby, priorytety, plany”. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące planowanych środków i rodzaju działań planowanych konkursów w ramach projektów RPO Warmia i Mazury, w szczególności w zakresie podziałania 11.2.3.

Spotkanie będzie także okazją do omówienia, wspólnie z uczestnikami, kwestii zapotrzebowania na usługi społeczne w kontekście zarówno tych stałych, które wynikają z problemów i potrzeb społecznych jak i tych, które pojawiały się w związku ze stanem epidemii.  Jednocześnie zbierane będą deklaracje przystąpienia do grupy roboczej Partnerstwa dotyczącej usług społecznych, która po seminarium będzie kontynuowała prace w zakresie wspólnego przygotowywania się do aplikowania o środki.
Na zakończenie powołana zostanie grupa tematyczna i ustalone dalsze kroki pracy grupy.


Przed udziałem w seminarium dla chętnych i deklarujących już współpracę podmiotów przygotowano ankietę: https://forms.gle/x9GANohZTCaVarh79


By wziąć udział w seminarium, należy kliknąć na link: https://meet.google.com/pwv-ggsr-rko