Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Powołano Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej

7 stycznia 2020 powołano wiceministrów rodziny, pracy i polityki społecznej. Funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii społecznej objęła, Iwona Michałek.

Iwona Michałek - posłanka na Sejm VIII i IX kadencji. W 1981 roku ukończyła biologię środowiskową na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe z ochrony środowiska (1989 r.) i zarządzania (1999 r.). Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymała tytuł honorowego Ambasadora tej uczelni.
Pracowała jako nauczyciel biologii i przyrody w szkołach wiejskich i miejskich. Przez 10 lat związana z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty, w którym pełniła m.in. funkcję wizytatora, wicekuratora oraz sprawowała obowiązki kuratora oświaty. Kierowała również Pracownią Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Przez 5 lat pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia. W latach 2010-2012 kierowała projektem systemowym UE pt. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”. Była edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji.
1 lipca 2019 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

 

źródło