Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Szkolenie: Podstawy formalno-prawne działania podmiotów ES

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Podstawy formalno-prawne działania podmiotów ekonomii społecznej: działalność statutowa oraz działalność gospodarcza”, które odbędzie się 9 grudnia w Elblągu.

Zakres tematyczny szkolenia został przygotowany tak, by dostarczyć uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu formalnych i prawnych aspektów funkcjonowania oraz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych).


Program szkolenia
09:00-11:00  Formy prawne przedsiębiorstw społecznych.
                     Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.
                     Podstawy prawne funkcjonowania. Statut w organizacji.
                     Organy w podmiotach ekonomii społecznej i sposoby reprezentacji.
                     Warunki ważności uchwał. Dokumentacja pracy i decyzji organów.
                     Status przedsiębiorstwa społecznego i status organizacji pożytku publicznego.
11:00-11:15  Przerwa kawowa
11:15-13:15  Działalności podmiotów ekonomii społecznej.
                     Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna a działalność gospodarcza.
                     Zasady planowania i  prowadzenia (w tym limity i ograniczenia).
                     Działalność pożytku publicznego (w tym zadań publicznych, projektów unijnych) a działalność gospodarcza.
                     Cele i sposoby realizacji a zakres działalności.
                     Miejsce i procedura regulacji działalności w organizacji (właściwość organów organizacji oraz procedowanie w tym zakresie).
                     Sposób rozdzielenia działalność statutowej oraz gospodarczej, w  tym dla organizacji pożytku publicznego.
                     Działalność dominująca a działalność dodatkowa- misja i cele organizacji a działalność gospodarcza.
13:15-14:15  Obiad
14:15-16:15  Ludzie w podmiotach ekonomii społecznej: formy zaangażowania: zatrudnienie, umowy cywilnoprawne, wolontariat.
                     Zaangażowanie personelu przy działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej (zasady, limity).
                     Praca w organach podmiotu a praca na innych stanowiskach; wynagrodzenie; limity; zwroty kosztów podróży.
                     Podpisywanie umów i reprezentowanie organizacji w sprawach osobowych w tym z członkiem zarządu.
                     Zatrudnianie a wolontariat przy działalności statutowej oraz gospodarczej.
                     Zmiany w składach organu (zgłaszania a moment obowiązywania).

Szkolenie poprowadzi Beata Wachniewska-Mazurek - trener, doradca specjalistyczny Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu w zakresie działalności organizacji pozarządowych, specjalista ds. konsultacji społecznych, lider obszaru programowego Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenia ESWIP, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych.


Udział w szkoleniu należy potwierdzić do 5 grudnia 2019 (czwartek) poprzez formularz online.


Dodatkowych informacji udziela Rafał Narnicki, telefonicznie: 55 236 27 16, e-mailowo: r.narnicki@eswip.pl oraz osobiście: Inforpunkt OWIES (pn-pt, 8-16), ul. Związku Jaszczurczego 17 siedziba Stowarzyszenia ESWIP.