Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Szkolenie: Tworzenie projektu krok po kroku

Jasne, precyzyjne określenie działań oraz umiejętność pozyskiwania środków na ich realizację jest kluczowa dla działalności organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie ESWIP zaprasza na szkolenie „Tworzenie projektu krok po kroku”, które odbędzie się w dniach 12-13.12.2019 w Elblągu.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu i warsztatów co umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności diagnozowania problemów, określania celów, rozeznawania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań oraz tworzenia budżetu na ich realizację.  

Termin i miejsce:
12-13 grudnia 2019 (czwartek-piątek), Elbląg - siedziba Stowarzyszenia ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17.
Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Trener:
Szkolenie przeprowadzi Dagmara Bielawska - ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów),  realizacji i rozliczania projektów, oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia ESWIP i ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem, Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenie:
Udział w szkoleniu należy zgłaszać do 9 grudnia 2019 (poniedziałek) wypełniając formularz online.

 

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin. Nie pojawienie się na szkoleniu osoby zakwalifikowanej, bez uprzedniej informacji o niemożności przybycia, skutkować będzie tym, że kandydat na kolejne szkolenie będzie brany pod uwagę jako ostatni.


Pliki do pobrania