Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów Ekonomii Społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej i od przyszłego tygodnia przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). Fundusz TISE udziela pożyczek w 13 województwach (w pozostałych 3 województwach – lubelskim, podlaskim i podkarpackim rolę operatora pełni Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach).

Kilka tygodni temu TISE wygrało przetarg zorganizowany przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na pośrednika finansowego programu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i re-poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Z preferencyjnych pożyczek mogą korzystać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit. Teraz będą mogły uzyskać środki na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych.


Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) - zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne!


Start nowego funduszu był poprzedzony dwoma, realizowanymi także przez Fundusz TISE programami preferencyjnych funduszy pożyczkowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (ES Fundusz TISE w latach 2013-2016 oraz POWER-TISE w latach 2016-2019). W ciągu 6 lat funkcjonowania Fundusz TISE udzielił 1000 pożyczek na kwotę 39 mln. zł. Przedsiębiorcy stworzyli ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy.


Więcej informacji w załączonej do pobrania ulotce oraz w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, ul Związku Jaszczurczego 17 (siedziba Stowarzyszenia ESWIP), tel.: 55 236 27 16, e-mail: r.narnicki@eswip.pl.


Pliki do pobrania