Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Program dla szkół podstawowych na temat przedsiębiorczości społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przygotowało program "Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji". Opracowanie zawiera treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) możliwych do wykorzystania zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Program  w znacznej mierze opiera na scenariuszach zajęć. Celem autorów opracowania było przygotowanie go w taki sposób, aby mogli z  niego  korzystać  zarówno  nauczyciele,  jak  i  edukatorzy  nieformalni  i  inne  osoby  pracujące  z młodzieżą – zarówno te, które posiadają wiedzę z zakresu przedsiębiorczości społecznej, jak i takie, dla których jest to temat nowy.

Pobierz program