Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Zamówienia zastrzeżone dla spółdzielni socjalnych

14 października 2019 Prezydent RP podpisał nową ustawę – Prawo zamówień publicznych. Ustawa jest ważnym krokiem ku usprawnieniu systemu zamówień publicznych i zwiększeniu dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw. W nowej ustawie znalazło się również miejsce dla spółdzielni socjalnych – podmiotów, których celem jest społeczna i zawodowa reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem.

W zamówieniu zastrzeżonym określonym w art. 94 (wcześniejszy art. 22 ust. 2 i 2a) ustawodawca wprost wskazuje, że spółdzielnie socjalne mogą być podmiotami dla których wykonawca może zastrzec zamówienie. Dzięki temu zamawiający nie będzie musiał weryfikować celu działalności podmiotu ani sprawdzać wskaźnika zatrudnienia osób określonych w artykule. Sama forma prawna spółdzielni socjalnej zapewnia zamawiającemu spełnianie wymogów z art. 94. Przepisy wejdą w życie w 2021 r.

źródło