Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Zakończenie rekrutacji do FPS - runda 3/2019

W dniu 2 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy rekrutacji nr 3/2019.

Weryfikacji podlegało pięć Grup Inicjatywnych. Cztery z nich uzyskały wymaganą Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej minimalną liczbę punktów, dlatego zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu projektu (nabór biznesplanów). Jedna Grupa Inicjatywna nie uzyskała wymaganego minimum punktowego, w związku z czym nie została dopuszczona do kolejnego etapu konkursu. Grupa ta będzie mogła skorzystać z dalszego wsparcia OWIES w celu ulepszenia koncepcji swoich przedsięwzięć.

Lista Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wraz z przyznaną im oceną punktową, znajduje się poniżej do pobrania.


Pliki do pobrania