Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

XII Elbląska Konferencja na temat Ekonomii Społecznej

Sklepy społeczne w gospodarce obiegu zamkniętego, to główny temat XII Elbląskiej Konferencji na temat Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 18 września 2019 w Elblągu.

Gospodarka obiegu zamkniętego to model bazujący na zmniejszeniu wytwarzanych odpadów, poprzez wydłużenie życia poszczególnych produktów. W systemie GOZ odpady oraz pochodzące z nich surowce, nawet po zakończeniu użyteczności produktu, są nadal przetwarzane i wykorzystywane. O miejscu podmiotów ekonomii społecznej w tym modelu gospodarki będą mówić prelegenci Konferencji.


Data i miejsce: 18 września 2019 / Elbląg, Dom pod Cisem, ul. Stawidłowa 3.

Program:
12.45  Rejestracja uczestników
           Strefa Targes – zakupy w społecznym stylu

13.30  Rozpoczęcie
           Sklepy Społeczne – centra ponownego użytkowania przedmiotów
           Maciej Bielawski, dyrektor ESWIP

13.40  Usługi społeczne a gospodarka obiegu zamkniętego
           (idea, podejście strategiczne, nowy okres programowania)
           Wiesława Przybysz, dyrektor ROPS

Inspiracje

14.05  Jak przedsiębiorstwa społeczne zarządzają odpadami komunalnymi we włoskim mieście Brescia
           Marco Pinchetti, CAUTO (Włochy)
14.40  Vägen ut! Kooperativen – szwedzki model kooperatywy społecznej
           Dagmara Bielawska, ESWIP
14.50  Przegląd sklepów społecznych w Polsce
           Marcin Nowakowski,ESWIP
15.05  Sklep Społeczny Dom pod Cisem
           Maciej Bielawski, ESWIP
15.15  Przerwa kawowa

Przewodnik

15.30  Spigolandia
           Włoski model sklepu społecznego

Po warsztatach:
17.00  Skąpani w dźwiękach – koncert inauguracyjny Domu pod Cisem

Przyjęcie zaproszenia do udziału w Konferencji należy potwierdzić do 16 września 2019 do godz. 16.00 poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe Informacje: Rafał Narnicki, tel.: 55 236 27 16 / e-mail: r.narnicki@eswip.pl.