Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Lista przedsiębiorstw społecznych

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej opublikował aktualną listę przedsiębiorstw społecznych. Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020".

W załączeniu przedstawiamy listę opublikowaną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej  przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne (np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie). Są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit. 

Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.


Pliki do pobrania