Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Sieć franczyzowa dla Przedsiębiorstw Społecznych

Spółdzielnia Socjalna DALBA wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęły budowę pierwszej w Polsce sieci franczyzowej dla sektora ekonomii społecznej.

Obecnie w całej Polsce trwa rekrutacja podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, z wykorzystaniem modelu franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego. Model franczyzowy opiera się na latach doświadczeń gdańskiego Pubu Spółdzielczego. Elementy modelu będą też na bieżąco testowane w niedawno otwartym pierwszym franczyzowym Pubie Spółdzielczym w Łodzi, który powstał przy wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Organizatorzy zakładają, że do połowy 2021 roku w całej Polsce powstaną co najmniej cztery nowe Puby Spółdzielcze, które będą działały w ramach wspólnej sieci franczyzy społecznej. W projekcie – oprócz modelu – wybranym podmiotom zaoferowane zostaną szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii Marki oraz warsztaty z komunikacji i budowania zespołu „Pojąć Głębię”. Podmioty ekonomii społecznej biorące udział w projekcie będą objęte opiekę merytoryczną, jak również wsparciem w ramach budowanego Funduszu Franczyzowego oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności.

Rekrutacja trwa do 20 czerwca 2019. Więcej informacji odnośnie rekrutacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.franczyzaspoleczna.com