Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Trwa nabór do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Do 12 września 2018 trwa nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli sektora ES.

Członkowie KKRES odpowiedzialni są m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym m.in.: wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.