Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konkurs Godni Naśladowania 2018!

14 maja 2018 r. mija termin zgłaszania wniosków do XV edycji Konkursu "Godni Naśladowania". Jego jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

W tym roku Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
I Organizacja Godna Naśladowania
II Pozarządowiec Godny Naśladowania
III Samorząd Godny Naśladowania
IV Przedsiębiorca Godny Naśladowania


Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wniosek należy złożyć na odpowiednim dla wybranej Kategorii formularzu w wersji elektronicznej lub papierowej. Zarówno Regulamin Konkursu, jak i formularze wniosków są załączone do tej wiadomości.


Rozstrzygnięcie Konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 11 czerwca 2018 r. w Olsztynie. Laureaci otrzymają statuetki, nagrody finansowe i rzeczowe.
Szczegółowe zasady, warunki udziału oraz tryb oceny wniosków określa Regulamin Konkursu.


Odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 523 73 45, e-mail: ropwwm@gmail.com.


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Rady: http://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/734/rusza-pietnasta-edycja-konkursu-godni-nasladowania.html