Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Co zmienia nowa ustawa o spółdzielniach socjalnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał w ostatnich dniach ubiegłego roku ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Nowe przepisy wejdą w życie 31 marca 2018 r. Jakie najważniejsze zmiany niesie nowelizacja?

Od 31 marca 2018 r. do założenia spółdzielni socjalnej potrzebne będą trzy osoby fizyczne. Przed nowelizacją musiało ich być co najmniej pięć. Nie zmieniła się liczba założycieli spółdzielni osób prawnych – do założenia takiego przedsiębiorstwa potrzebne są co najmniej dwa podmioty (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne).

Ważne: jeśli spółdzielnia zostanie założona przez 3 osoby fizyczne, będzie zobowiązana w ciągu 12 miesięcy przyjąć dwóch kolejnych członków -  z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Katalog takich osób wymieniony jest w art. 4 ust. 1 ustawy. Wraz z nowelizacją lista ta została rozszerzona o trzy nowe kategorie: opiekunów osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane, czyli opuszczające placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze itp.

Ułatwieniem powinna być również zmiana dotycząca członków spółdzielni niebędących osobami wykluczonymi. Poprzednio ustawa określała, iż osoby niezagrożone wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić więcej, niż 50% liczby założycieli. Osoby takie mogły tworzyć spółdzielnie ze względu na posiadanie specjalnych kwalifikacji, których brakowało osobom wykluczonym. Nowelizacja znosi ten wymóg, przez co uelastycznia zasady uzyskania członkostwa w spółdzielniach przez osoby niezagrożone wykluczeniem społecznym.

Art. 15b ustawy wyjaśnia cele tworzenia konsorcjów i określa kto może do nich przystępować. Konsorcja mają łączyć siły spółdzielni w celu realizacji określonych przedsięwzięć i zwiększać potencjał finansowy i organizacyjny podmiotów. Do konsorcjum mogą przystępować także organizacje pozarządowe, jeśli prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra oraz kluby integracji społecznej.

Powyżej wymieniono jedynie najważniejsze zmiany, które wnosi nowelizacja. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w Infopunkcie Ośrodka OWIES w Elblągu: ul. Związku Jaszczurczego 17 p. 30, tel. 55 235 33 88, e-mail: r.narnicki@eswip.pl (pn-pt, 8:00-16:00).