Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe w ramach konkursu nr 3/2016 (runda nr 2)

Rozstrzygnęliśmy 2. rundę konkursu o przyznanie wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS, które otrzymały dotację w ramach rundy nr 3/2016.

Wniosek złożyła jedna grupa i została oceniona pozytywnie przez Komisję Oceny Wniosków.

Lista rankingowa w załączeniu.


Pliki do pobrania