Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

IX Elbląska Konferencja Ekonomii Społecznej

15 listopada 2017 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się IX Elbląska Konferencja na temat Ekonomii Społecznej. To okazja do podsumowania tego, co wydarzyło się na tej niwie przez ostatni rok, dyskusji o stanie sektora ekonomii społecznej w subregionie oraz wyznaczenia perspektyw jego rozwoju w przyszłości.

W pierwszej części konferencji zapraszamy do spotkania z ekspertami i praktykami pracującymi na co dzień w przedsiębiorstwach społecznych oraz działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w formie prezentacji i dyskusji.

W tym roku zaprezentujemy możliwości, jakie w zakresie włączenia społecznego daje Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawimy stan prac nad ustawami o spółdzielniach socjalnych oraz ekonomii społecznej i solidarnej.

Pokażemy jak, dzięki powstaniu niewielkiej firmy, zmienia się życie całej społeczności. Za kulisy prowadzenia  spółdzielni socjalnej, nagrodzonej w tym roku w regionalnym Konkursie „Godni Naśladowania”, weźmie nas Pan Andrzej Drozda - prezes Spółdzielni Socjalnej Zwiastun z Dąbrówna koło Ostródy.

Druga część konferencji  to mniej formalna, warsztatowa przestrzeń umożliwiająca zgłębienie tematu i dyskusję w jednym z trzech bloków. Pan Cezary Startek, prezes Spółdzielni Socjalnej Lepiej z Miłek koło Giżycka, podzieli się doświadczeniem z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Jest to rozwiązanie, które w naszej części województwa jeszcze nie jest spotykane, dlatego może być dla nas ciekawą inspiracją – mówi Maciej Bielawski, organizator konferencji.

Nowym trendom w zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej poświęcone będzie spotkanie z Martą Florkowską, pracującą z przedsiębiorstwami społecznymi w Stowarzyszeniu ESWIP.

Kiedy warto skorzystać z pożyczki preferencyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej? Jak przygotować wniosek o takie wsparcie? Na te pytania odpowie Magdalena Czuchryta z Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W ciągu prawie 4 lat funkcjonowania Fundusz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych udzielił 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych na kwotę 39 mln zł. Przedsiębiorcy stworzyli ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy – informuje pani Magdalena. Ze względów organizacyjnych to spotkanie odbędzie się, jeśli udział w nim zadeklarują reprezentanci co najmniej pięciu podmiotów ekonomii społecznej.

Konferencja odbędzie się w godzinach 10.00-14.00. Swoje uczestnictwo należy zgłosić, wypełniając do 10 listopada 2017 formularz dostępny od adresem: https://goo.gl/forms/D70zzBNBrvYWB39f1

Osobą kontaktową jest Rafał Narnicki, tel.: 55 235 33 88, e-mail: r.narnicki@eswip.pl
 

Szczegółowy program Konferencji jest dostępny do pobrania poniżej.

Wydarzenie odbywać się będzie w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pliki do pobrania