Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Dobiega końca Szkoła Przedsiębiorczości NGO

Tajniki skutecznego PR organizacji pozarządowych oraz marketingu produktów i usług zgłębiali uczestnicy ostatniego szkolenia w ramach Szkoły Przedsiębiorczości NGO, organizowanej przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Czternastu przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz grup inicjatywnych z subregionu elbląskiego, prowadzących lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej wzięło udział w cyklu 5 dwudniowych, bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach OWIES Elbląg. Uznani eksperci dzielili się z uczestnikami wiedzą dotyczącą zarówno aspektów formalno-prawnych i biznesowych prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, jak i umiejętności budowania zespołu i skutecznej promocji działalności. Istotnym elementem, poza wiedzą przekazywaną przez trenerów, była również wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz integracja. Kolejną okazją ku temu będzie zamykająca cykl szkoleniowy dwudniowa wizyta studyjna do podobnych podmiotów funkcjonujących w Polsce.