Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Wyniki postępowania 15/OWIES/2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru opiekuna biznesowego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Część 1: w przedsiębiorstwie społecznym świadczącym usługi gastronomiczne z siedzibą w Ostródzie:

Oferent nr 1 osoba fizyczna: Marcin Nowakowski

Część 2: w przedsiębiorstwie społecznym świadczącym usługi w branży telewizyjnej i audiowizualnej:

Oferent nr 2 osoba fizyczna: Magdalena Palimąka