Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Pozyskaj pieniądze na działalność gospodarczą organizacji

Ośrodek OWIES zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz organizacje, które działalność gospodarczą już prowadzą, do udziału w konkursie dotacyjnym.

W ramach konkursu istnieje możliwość pozyskania:

  • do 24.000 złotych na stworzenie jednego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej
  • maksymalnie do 120.000 zł na stworzenie 5 miejsc pracy dla osób bezrobotnych
  • podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 1850 zł/osobę/miesiąc przez okres 6 miesięcy, są to środki przeznaczone na koszty działalności gospodarczej organizacji
  • przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres od 7 do 9 miesiąca działalności w kwocie 1500 zł/osobę/miesiąc oraz od 10 do 12 miesiąca działalności w kwocie 1000 zł/osobę/miesiąc z przeznaczeniem na koszty działalności gospodarczej
  • opiekuna biznesowego, którego zadaniem jest wsparcie organizacji w rozwoju działalności gospodarczej i monitoring jej postępów przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy dotacji.

Najważniejsze wymagania:

  • przedstawienie zabezpieczeń otrzymanych środków, w przypadku niedotrzymania warunków umowy
  • w przypadku przyznania dotacji organizacja zobligowana jest do prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrzymania stanowisk pracy, na które pozyskała dotację przez okres minimum 18 miesięcy (okres ten obowiązuje od konkursów ogłaszanych w 2017 roku)
  • dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych obowiązkowe jest zatrudnienie osób dotacyjnych na minimum pół etatu lub umowę zlecenie z wynagrodzeniem odpowiadającym minimum połowie najniższego wynagrodzenia
  • organizacja zgadza się na monitorowanie jej postępów związanych z realizacją założeń biznesplanu
  • organizacja składa sprawozdania z wydatkowania otrzymanych środków.

Podmioty zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem: 55 235 33 88, ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.