Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Ruszyła XIII edycja Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych

Ponad 300 elbląskich organizacji pozarządowych to wielu specjalistów, pasjonatów i hobbystów, realizujących inicjatywy, z którymi zetknął się niemal każdy mieszkaniec naszego miasta. Trudno wskazać sferę życia elblążan, w której nie spotykaliby się z działalnością stowarzyszeń i organizacji. Podejmują inicjatywy na rzecz potrzebujących, organizują wydarzenia kulturalne, integrują mieszkańców, edukują, wspierają utalentowaną młodzież, pracują na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody naszego regionu. To tylko mały fragment długiej listy obszarów, na których ciężko pracują elbląskie organizacje. Wyjątkowym sposobem docenienia ich pracy jest nagroda w Konkursie im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

Decyzję o tym, która z proponowanych elbląskich inicjatyw najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców, podejmie komisja złożona z członków Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Elblągu, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Elbląg. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką oraz nagrodą pieniężną, przeznaczoną na działania statutowe. Zgłoszone inicjatywy oceniane będę według kilku kryteriów, m.in.: znaczenie inicjatywy (projektu) dla elblążan, zaangażowanie wolontariuszy w działania, innowacyjność, etyczność.

Zgłoszeń dokonywać mogą same organizacje, jak również osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, Kościoły. Serdecznie do tego zachęcamy i zapraszamy! Należy je przesłać do 7 listopada.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone zostaną podczas Gali Wolontariatu, która odbędzie się 5 grudnia 2016 w Ratuszu Staromiejskim.

Konkurs organizowany jest  przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych, obsługę organizacyjną zapewnia Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.