Szkolenie z pisania projektów

Dowiedz się jak pomysł na działania przekuć w gotowy wniosek o grant. Naucz się pisać spójne i logiczne projekty. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu "Tworzenie projektów", które odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2024 w Elblągu. Termin zgłoszeń do 14 czerwca.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych objętych wsparciem OWIES w Elblągu z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Miasta Elbląga, iławskiego i ostródzkiego.


Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 czerwca (czwartek-piątek) 2024 w Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu.


Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca (piątek) do godz. 10.00 przez formularz online: https://forms.gle/SrrHRZCFLkD6eL6LA


Program do pobrania poniżej.


Szkolenie poprowadzą:
Agnieszka Sójka - z wykształcenia socjolog, politolog, ukończyła Szkołę Animatorów Społecznych, absolwentka Programu Menedżerowie NGO PROMENGO. Z sektorem pozarządowym związana od 2009 roku. Dyrektor ds. projektów w Stowarzyszeniu ESWIP, autorka kilkudziesięciu projektów ze źródeł krajowych i europejskich.

Maciej Bielawski - współautor i koordynator wielu projektów społecznych z zakresu innowacji i ekonomii społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywności społecznej. Od blisko 20 lat związany z trzecim sektorem. Współtwórca i lider wielu fundacji i stowarzyszeń, od 2015 członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 oraz członek grupy roboczej tworzącej program Fundusze Europejskie dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Osobą kontaktową jest Ewa Batko, e-mail: e.batko@eswip.pl, tel.: 55 236 27 16 (pn-pt, 7-15).

Szkolenie z pisania projektów

Pliki do pobrania