Nabór wniosków o przyznanie znaku „Zakup Prospołeczny”

Do 30 czerwca br. trwa nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla podmiotów ekonomii społecznej z Warmii i Mazur.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” to system certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej oraz ich produktów i usług, dzięki któremu firmy te zyskują dodatkowe narzędzie budowania wizerunku. Przede wszystkim zaś jest to doskonałe narzędzie promocyjne zarówno w sprzedaży produktów, jak i pozyskiwania nowych klientów i partnerów.


Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane firmy spośród podmiotów ekonomii społecznej, działających na danym terenie, a jego przyznanie to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej.


Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Znak ma charakter non profit – podmioty ekonomii społecznej, ubiegające się o jego przyznanie, nie muszą wnosić jakichkolwiek opłat za udział w procesie certyfikacji czy późniejsze posługiwanie się znakiem.


Znak daje klientom możliwość świadomego zakupu produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej, a tym samym podjęcia ważnych społecznie decyzji. Jednocześnie certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość oraz konkurencyjność.


O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, a także inne podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach Przyznawania Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.


Obecnie Znak Jakości Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach posiada 26 podmiotów ekonomii społecznej.


By poddać się procesowi certyfikacji, należy w terminie do 30 czerwca 2024 r. złożyć stosowne dokumenty w sekretariacie Organizatora tj.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://sps.warmia.mazury.pl/ekonomia-spoleczna/zakup-prospoleczny/jak-otrzymac-znak-zakup-prospoleczny.


Podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, uroczyście wyróżnimy podczas Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach, która odbędzie 23 października 2024 roku w Olsztynie.


Wszelkich informacji dotyczących Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” udziela Pan Dariusz Jóźwiak specjalista ds. ekonomii społecznej pod nr tel. 89-521-95-23 adres e-mail: d.jozwiak@warmia.mazury.pl. oraz Pan Robert Kamiński, specjalista ds. ekonomii społecznej pod nr tel. 89-521-94-36 adres e-mail: r.kaminski@warmia.mazury.pl.

 

źródło

Nabór wniosków o przyznanie znaku „Zakup Prospołeczny”