XVII Konferencja o tematyce ekonomii społecznej przed nami. Tym razem w nowej formule!

Zapraszamy do udziału w XVII Konferencji o tematyce ekonomii społecznej w nowej formule - Forum Wymiany Doświadczeń! Konferencja odbędzie się 17 czerwca 2024 roku w Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu.

Spotkamy się tam z przedstawicielami i przedstawicielkami jednostek samorządu terytorialnego, CUS, OPS, PCPR aby wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami i przedstawicielkami podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W tym roku tematem przewodnim spotkania będą usługi społeczne i potencjał lokalnych podmiotów ekonomii społecznej do ich realizacji.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych, OPS, PCPR, CUS oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizujących lub chcących realizować usługi społeczne. W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele i przedstawicielki podmiotów posiadających siedzibę lub oddział terenowy na obszarze miasta Elbląg, powiatu elbląskiego, braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego.

Program wydarzenia do pobrania poniżej.

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy tutaj.

Osoba do kontaktu: Ewa Batko e.batko@eswip.pl 

Forum Wymiany Doświadczeń realizowane jest w ramach projektu pt. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu", realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

 

XVII Konferencja o tematyce ekonomii społecznej przed nami. Tym razem w nowej formule!

Pliki do pobrania