Publikujemy listę rankingową w ramach drugiego naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy!

Prezentujemy listę rankingową w ramach naboru do konkursu 2/2024 o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w PS/PES przekształcanym w PS.

W ścieżce konkursowej udział wzięło 3 Wnioskodawców planujących utworzyć łącznie 12 miesjc pracy.

Do każdego Wnioskodawcy zostanie przesłane pismo zawierające szczegółowe informacje na temat oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w naborze i życzymy wielu sukcesów w realizacji swich przedsięwzięć.

Publikujemy listę rankingową w ramach drugiego naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy!

Pliki do pobrania