Bank Żywności i ESWIP zapraszają na spotkanie w Elblągu

21 maja 2024 r. (wtorek) w Domu do Cisem w Elblągu (ul. Stawidłowa 3) odbędzie spotkanie informacyjne prezentujące dwie inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej.

Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie ESWIP w Elblągu od wielu lat realizują działania, których celem jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w ich rozwoju i ewentualnej ekonomizacji. Z sukcesem pozyskujemy środki finansowe i realizujemy projekty wzmacniające ekonomię społeczną w regionie.

W dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) zapraszamy do Domu do Cisem w Elblągu (ul. Stawidłowa 3) na spotkanie informacyjne prezentujące dwie inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej:

1. projekt nt. „Food is the Greatest Human Need Program” - „Żywność największą potrzebą człowieka” realizowany przez Bank Żywności w Olsztynie a współfinansowany przez CITI Fundation.
Ideą projektu jest zbudowanie i wdrożenie modelu przedsiębiorczości społecznej, zwiększającego dostępność do gotowego posiłku dla osób o niskich dochodach, bezpłatnej żywności oraz możliwość zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem w lokalnych społecznościach. Ponadto tworzone w ramach projektu przedsiębiorstwa społeczne realizować będą zadania z zakresu aktywizacji społecznej poprzez zbudowanie i wdrażanie modelu ogrodu społecznego lub lodówki społecznej lub sklepu społecznego. Na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego ze środków projektu, konsorcjum może pozyskać grant finansowy.

2. projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany przez Stowarzyszenie ESWiP, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego + w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie na rzecz Warmii i Mazur. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie elbląskim oraz kompleksowe wsparcie 500 osób (350K i 150M) i 100 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 35 przedsiębiorstw społecznych. Realizowane są usługi informacyjne, animacyjne, doradcze, edukacyjne, specjalistyczne oraz wsparcie finansowe prowadzące do utworzenia 240 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program:
09:30-10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00-10:10 Stowarzyszenie ESWIP i działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (Maciej Bielawski - wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP)
10:10-10:20 Bank Żywności w Olsztynie i podejmowane działania z zakresu przedsiębiorczości społecznej (Marek Borowski - prezes Banku Żywności w Olsztynie)
10:20-10:40 „Food is the Greatest Human Need Program” - modele przedsiębiorstwa społecznego oraz modele aktywizacji społecznej (Kamila Trebnio-Śledzianowska - ekspertka ds. rozwoju przedsiębiorczości, koordynatorka projektu)
10:40-11:15 Harmonogram działań oraz korzyści z utworzenia i prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego oferowane w projekcie (Kamila Trebnio-Śledzianowska – ekspertka ds. rozwoju przedsiębiorczości, koordynatorka projektu)
11:15-12:00 Wsparcie tworzenia nowych i utrzymania już istniejących miejsc pracy ze środków finansowych Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (Mateusz Jachimowicz - specjalista ds. informacji oraz Katarzyna Ciszewska - doradca kluczowy i biznesowy)
12:00 Networking przy kawie (poczęstunek)

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z budową i rozwojem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania i zgłoszeniem udziału poprzez formularz online https://bit.ly/3K2qYn6 

Zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Dobosz-Szmigiel – Animatorką Przedsiębiorczości Społecznej, e-mail: agnieszka.szmigiel@bankizywnosci.pl , tel. 690-527-430.

 

Fot. Bank Żywności w Olsztynie

Bank Żywności i ESWIP zapraszają na spotkanie w Elblągu