Aktualizacja ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach rundy konkursowej 2/2024

Uwaga, ważne!

 

W związku z zaplanowaną na dzień 17.05.2024 Komisją Oceny Wniosków, uprzejmie informujemy, iż stawki jednostkowe podane w ogłoszeniu będą miały zastosowanie w przypdku uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej.

Aktualizacja ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach rundy konkursowej 2/2024