Rozeznanie cenowe 6/2023/OWIES

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi modernizacji strony internetowej.

Szczegółowy opis usługi znajduje się w załączniku.
Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.prystupa@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17 do 11.09.2023 r. do godz. 14.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozeznanie cenowe 6/2023/OWIES

Pliki do pobrania