Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/OWIES/2023

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług specjalistycznych marketingowych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Studio Reklamy Volprint
adres: ul. Pomorska 37/1, 82-300 Elbląg

Rozstrzygnięcie jest również dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176313?sekcja=oferty

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/OWIES/2023