Szkolenie: Ekonomizacja w organizacjach pozarządowych

13 października 2023 w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP w Elblągu odbędzie się bezpłatne szkolenie „Ekonomizacja w NGO”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) posiadających siedzibę lub oddział terenowy na obszarze miasta Elbląg, powiatu elbląskiego, braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej, ale zastanawiają się czy taką działalność rozpocząć, lecz obawiają się lub nie wiedzą jak zrobić pierwszy krok.


Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sekutowicz – wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty, coachingi, superwizje i długofalowe procesy rozwojowo – planistyczne oparte o dialog i partycypację. Wspiera zespoły w przygotowywaniu planów marketingowych, strategicznych, pracy metodą projektu, ewaluacji. Promuje w przedsiębiorstwach społecznych zarządzanie włączające, oparte na otwartej komunikacji, współpracy, partycypacyjnym podejmowaniu decyzji, współdzieleniu zadań i odpowiedzialności.


Podczas szkolenia dowiesz się:

  • o czym trzeba pomyśleć przygotowując się do uruchomienia działalności ekonomicznej,
  • jak wykreować pomysł na działalność z zastosowaniem modelu canvas,
  • jak pracować z zespołem, aby zaangażować go w proces uruchomienia działalności ekonomicznej.


Będziesz miał/miała okazję:

  • przeanalizować przygotowanie swojej organizacji do podjęcia działalności ekonomicznej,
  • opisać swój pomysł na działanie ekonomiczne Twojej organizacji.


W czasie szkolenia będziemy korzystali z narzędzi online pomocnych w planowaniu działalności ekonomicznej.


Program szkolenia można pobrać poniżej.


Niezbędne przed szkoleniem jest zarejestrowanie się na portalu https://przedsiebiorczosc.boris.org.pl/


Na szkolenie prosimy o przyniesienie laptopa z możliwością połączenia się z internetem (w sali warsztatowej będzie zapewniony dostęp do internetu). 


Na szkolenie należy zgłosić się do 11 października br. (środa) do godz. 12.00 poprzez formularz online: https://forms.gle/Xu2oZx1M7n81dRKaA 


UWAGA! Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona! W razie wcześniejszego wypełnienia listy uczestników, organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów we wcześniejszym terminie.


Przestrzeń, w której będzie odbywało się szkolenie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie: Ekonomizacja w organizacjach pozarządowych

Pliki do pobrania