Powołano Pełnomocników Wojewodów ds. ekonomii społecznej

W 15 województwach powołano Pełnomocników Wojewodów ds. ekonomii społecznej.

Do zadań Pełnomocników należą m.in.:

  • współpraca z  Pełnomocnikiem Rządu ds. ekonomii społecznej w zakresie wymiany informacji z podmiotami ekonomii społecznej w regionie;
  • podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia aktywności w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa;
  • udział w dialogu dotyczącym rozwoju ekonomii społecznej prowadzonym na poziomie administracji rządowej i samorządowej.


Lista Pełnomocników Wojewodów ds. ekonomii społecznej:
1. Justyna Jabłońska, Z-ca Dyrektora Wydziału Rynku Pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. ekonomii społecznej
2. Agata Pawłowska, Kierownik oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ekonomii społecznej
3. Aneta Tomczyk, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. ekonomii społecznej
4. Małgorzata Guła, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. ekonomii społecznej
5. Prof. Uł, dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. ekonomii społecznej
6. Marcin Bęben, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. ekonomii społecznej
7. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. ekonomii społecznej
8. Marta Piątek, Kierownik Oddziału Pracy, Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. ekonomii społecznej
9. Hanna Zawadka, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. ekonomii społecznej
10. Joanna Stańda, Starszy Inspektor Wojewódzki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. ekonomii społecznej
11. Paweł Wegner, Kierownik Oddziału w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. ekonomii społecznej
12. Tomasz Woś, Kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. ekonomii społecznej
13. Ewelina Elias, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. ekonomii społecznej
14. Mateusz Czarnowski, ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. ekonomii społecznej
15. Grzegorz Rak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. ekonomii społecznej
16. Ireneusz Szweda, Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. ekonomii społecznej.

Powołano Pełnomocników Wojewodów ds. ekonomii społecznej