Rusza rekrutacja do szkoły menedżerów

Chcesz wiedzieć więcej o planowaniu strategicznym, zarządzaniu zespołem, motywowaniu i delegowaniu zadań oraz finansowaniu i promocji działań NGO? Szkoła Menedżerów jest dla Ciebie. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia można przesyłać do 17 sierpnia.

Szkoła Menedżerów to cykl edukacyjny, składający się z 5 dwudniowych sesji szkoleniowych, realizowany w ramach projektu „Inkubatory NGO. Warmii i Mazur”” współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem szkoły jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej planowania strategicznego, zarządzania zespołem, motywowania i delegowania zadań, aspektów prawnych, finansowania i promocji działań w NGO. Szkolenia poprowadzą: Maciej Bielawski, Marta Florkowska, Urszula Trubacz, Karol Paszkowski oraz Dariusz Ignatowicz.


Harmonogram szkoleń:
8-9 września 2023 / Zespół w NGO (budowanie zespołu, motywowanie, angażowanie, delegowanie zadań)
29-30 września 2023 / Aspekty prawne i zarządzanie finansami w NGO (procedury, instrukcje wewnętrzne, obowiązki prawne, narzędzia do monitorowania finansów)
20-21 października 2023 / Finansowanie i promocja działań w NGO (projekty, działalność gospodarcza, narzędzia promocji)
17-18 listopada 2023 / Ja jako menedżer/lider/specjalista w NGO (rola, kompetencje, predyspozycje)
8-9 grudnia 2023 / Planowanie strategiczne w NGO (rola, narzędzia, proces planowania)


W Szkole Menedżerów mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadających siedzibę/biuro na terenie powiatów: Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski, szczycieński, bartoszycki, mrągowski, Olsztyn, olsztyński. Szkolenia będą się odbywać w Dolinie na Żuławach (http://dolinanazulawach.pl/). Uczestnik musi dojechać we własnym zakresie, natomiast koszt pobytu w ośrodku i udziału w szkoleniu jest pokrywany przez projekt.


Zgłoszenia przyjmowane są do 17 sierpnia. Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

 

Rusza rekrutacja do szkoły menedżerów

Pliki do pobrania