Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/OWIES/2023

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że postępowanie nr 1/OWIES/2023- świadczenie doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych, prawnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, planujących podjęcie, rozwój lub przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, na terenie powiatów m. Elbląg, elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego, zostało rozstrzygnięte.

Wyniki postępowania dostępne są na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166508

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/OWIES/2023